Duyurular

YÖK Doktora Tezi Ödülü

YÖK Sosyal ve Beşeri Bilimler Doktora Tez Ödülü Ölçme ve Değerlendirme doktora programında yürütülen “Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerin Görme Engelli Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi” başlıklı doktora tezi ile Dr. Selma Şenel ve tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu’ya verilmiştir.

Etkinlikler

Mezun İzleme Anketi

EBF Mezun izleme anketine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir. http://ebfmezunanket.ankara.edu.tr/